Giải bài tập 6 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 17

  • 1 Đánh giá

Bài 6 (Trang 17 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Sử dụng máy tính cầm tay:

Giải bài tập 6 SGK Cách Diều Toán 6 tập 1 trang 17

Dùng máy tính cầm tay để tính:

1 234 + 567 413 - 256 654 - 450 - 74

Bài làm:

Sử dụng máy tính cầm tay để tính:

1 234 + 567 = 1 801

413 - 256 = 157

654 - 450 - 74 = 130

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021