Giải C2: Trang 51

  • 1 Đánh giá

C2: Trang 51 – sgk vật lí 6

  • Đo lực kéo theo phương thẳng đứng như hình 16.3 rồi ghi kết quả đo đo được vào bảng 16.1
  • Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định như hình 16.4. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kế vào bảng 16.1
  • Đo lực kéo vật qua ròng rọc động như hình 16.5. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kế vào bảng 16.1

Lực kéo lên trong trường hợp

Chiều của lực kéo

Cường độ của lực kéo

Không dùng ròng rọc

Từ dưới lên

Dùng ròng rọc cố định

Dùng ròng rọc động

Giải C2: Trang 51

Bài làm:

Mỗi trường có khối hình trụ với để làm thí nghiệm khác nhau nên, dựa vào khối lượng hình trụ của trường các em điền kết quả cho chính xác. Kết quả dưới, chỉ mang tính tham khảo.

Nhớ rằng:

  • vật nặng 1kg thì cần 1 lực kéo 10N
  • Dùng ròng rọc cố định cần lực kéo = cân nặng của vật x 10
  • Dùng ròng rọc động thì cần lực kéo = (cân nặng của vật x 10) : 2

Lực kéo lên trong trường hợp

Chiều của lực kéo

Cường độ của lực kéo

Không dùng ròng rọc

Từ dưới lên

20,6N

Dùng ròng rọc cố định

Từ trên xuống

20,6N

Dùng ròng rọc động

Từ dưới lên

10,3N

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021