Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 22 SGK lí 6)

Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

Bài làm:

Lực của hai đội tác dụng vào sợi dây cùng phương nhưng ngược chiều nhau.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021