Quan sát hình 6.4 (SGK). Đoán xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau ?

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 22 SGK lí 6)

Quan sát hình 6.4 (SGK). Đoán xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau ?

Bài làm:

Quan sát hình 6.4 (SGK) ta thấy:

  • Nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn thì sợi dây sẽ chuyển động sang trái.
  • Nếu đội kéo co bên trái yếu hơn thì sợi dây sẽ chuyển động sang phải.
  • Nếu 2 đội kéo co bằng nhau thì sợi dây không chuyển động.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021