Đo trọng lượng của vật P = F1 và ghi kết quả vào bảng 14.1. Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 45 - SGK vật lí 6

Đo trọng lượng của vật P = F1 và ghi kết quả vào bảng 14.1.

Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:

  • Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất và lắp thí nghiệm như hình trong SGK. cầm lực kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc và ghi số chỉ cùa lực kế vào bảng.
  • Lần 2: Tìm cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp số chì của lực kế vào bảng.
  • Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp sô chỉ của lực kế vào bảng.

Bài làm:

Dựa vào hướng dẫn, thực hiện thí nghiệm sau đó điền số liệu đo được vào bảng 14.1.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021