Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh?-sgk vật lí 6 trang 60

  • 1 Đánh giá

C2: trang 60 - sgk vật lí 6

Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh?

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng.

Bài làm:

Mực nước hạ xuống, vì nước lạnh đi co lại

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021