Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 8) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

a) Kể tên các loại máy cơ đơn giản.và cho biết tác dụng của máy cơ đơn giản là gì?

b) Muốn đưa một thùng dầu nặng 120 kg từ dưới đất lên xe ô tô, ta nên sử dụng loại máy cơ đơn giản nào?

Bài làm:

a) Các loại máy cơ đơn giản là: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

Tác dụng của máy cơ đơn giản: Máy cơ đơn giản giúp con người di chuyển hoặc nâng các vật nặng dễ dàng hơn.

b) Muốn đưa một thùng dầu nặng 120 kg từ dưới đất lên xe ô tô, ta nên sử dụng mặt phẳng nghiêng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021