Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

Hãy sắp xếp các giá trị nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần:

Bài làm:

+

+

+

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều