Hướng dẫn giải câu 6 bài 5: Khối lượng Đo khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 18 SGK lí 6) Hãy tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống sau :

"397g ; 500g ; lượng ; khối lượng"

Khối lượng của một vật chỉ (4)........... chất chứa trong vật.

Bài làm:

Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021