Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 37 - SGK vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài làm:

(1) Trọng lượng riêng (N/m3).

(2) Trọng lượng (N).

(3) Thể tích ( m3).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021