Chọn cụm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau: "biến dạng ; biến đổi chuyển động của"

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 25 SGK lí 6)

Chọn cụm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

"biến dạng ; biến đổi chuyển động của"

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm (1)......... xe.

b) Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2).........xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3)............. hòn bi.

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4)........ lò xo.

Bài làm:

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm biến đổi chuyển động của xe.

b) Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm biến đổi chuyển động của xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm biến đổi chuyển động của hòn bi.

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm biến dạng lò xo.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021