Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại? trang 58 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C2: Trang 58 - sgk vật lí 6

Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Bài làm:

Khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu co lại nên lọt qua vòng kim loại.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều