Giải bài 24 vật lí 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc

  • 1 Đánh giá

Sự nóng chảy là gì? Để trả lời câu hỏi trên, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc. Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I) Sự nóng chảy:

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C1: trang 76 - sgk vật lí 6

Khi đun nước nóng thì nhiệt dộ của băng phiến thay đối như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

=> Xem hướng dẫn giải

C2: trang 76 - sgk vật lí 6

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?

=> Xem hướng dẫn giải

C3: trang 76 - sgk vật lí 6

Trong suốt thời gian nóng cháy, nhiệt dộ của băng phiến có thay đổi không? Đường biểu diễn từ phút 8 đến phút 11 là đoạn thắng nằm nghiêng hay nằm ngang?

=> Xem hướng dẫn giải

C4: trang 76 - sgk vật lí 6

Khi băng phiến đã nóng cháy hết thì nhiệt độ cua băng phiến sẽ thay đối như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

=> Xem hướng dẫn giải

C5: trang 76 - sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp: 70°C, 80°c, 90°C, không thay đổi đề điền vào chỗ trống cua các câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1) ... nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng cháy, nhiệt độ của băng phiến (2).....

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều