Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2 (SGK). Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 21 SGK lí 6)

Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2 (SGK). Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.

Bài làm:

Ta tác động một lực kéo lên xe, nghĩa là tác động một lức kéo gián tiếp lên lò xo =>làm lò xo dãn ra.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021