Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài: "Làm sao biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung?"

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 24 SGK lí 6)

Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài: "Làm sao biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung?"

Bài làm:

Người đang giương cũng là người tác động một lực vào dây cung, khiến dây cung biến dạng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021