Dùng ròng rọc có lợi gì?

  • 1 Đánh giá

C6: Trang 52 sgk vật lí lớp 6

Dùng ròng rọc có lợi gì?

Bài làm:

Dùng ròng rọc có những lợi ích sau:

  • Thay đổi hướng kéo của lực
  • Tác động 1 lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021