Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 45 - SGK vật lí 6

Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?

Bài làm:

Dốc thoai thoải nên độ nghiêng nhỏ, vì vậy người cần lực ít hơn để leo dốc, nên thấy dễ hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021