Quan sát hình 4.2 (SGK) và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 15 SGK lí 6)

Quan sát hình 4.2 (SGK) và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

Bài làm:

Ban đầu thể tích trong bình chia độ là 150ml. Thả từ từ viên đá vào bình chia độ, ta thấy mực nước dâng lên đến thể tích là 200ml. Vậy thể tích 50ml tăng chính là thẻ tích của hòn đá.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021