Hướng dẫn giải câu 7 bài 5: Khối lượng Đo khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 18 SGK lí 6) Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rô-bec-van trong hình 5.2 (SGK) với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân (4), ốc điều chỉnh (5), và con mã (6).

Bài làm:

Dựa vào hình 5.2 (SGK) cùng với chú thích của hình và quan sát cái cân thật. So sánh, đối chiếu để xác định:

  • đòn cân (1)
  • đĩa cân (2)
  • kim cân (3)
  • hộp quả cân (4)
  • ốc điều chỉnh (5)
  • và con mã (6).
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021