Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chồ trống trong các câu sau :

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 43 - SGK vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chồ trống trong các câu sau :

a) Máy cơ đơn giản là nhừng dụng cụ giúp thực hiện công việc (1)....................... hơn. (nhanh/dễ dàng)

b) Mặt phăng nghiêng, đòn báy, ròng rọc là (1)................ (palăng/máy cơ đơn giản)

Bài làm:

a) Máy cơ đơn giản là nhừng dụng cụ giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn.

b) Mặt phăng nghiêng, đòn báy, ròng rọc là máy cơ đơn giản.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021