Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 38 - SGK vật lí 6

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân.

Bài làm:

Để xác định trọng lượng riêng của quả nặng ta cần xác định:

Xác định thể tích của quả nặng : Dùng bình chia độ chứa 100 cm3 nước, thể tích tăng trong bình chính là thể tích của nặng.

Xác định trọng lượng riêng của quả nặng: bằng cách đo bằng lực kế.

=>tính được trọng lượng riêng của quả nặng theo công thức: d = P/V.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021