Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 9) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

Tại sao rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng?

Bài làm:

Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì lớp thủy tinh bên trong tiếp xúc với nước, nóng lên trước và dãn nở, trong khi lớp thủy tinh bên ngoài chưa kịp nóng lên và chưa dãn nở. Kết quả là lớp thủy tinh bên ngoài chịu lực tác dụng tù trong ra và cốc bị vỡ. Với cốc mỏng thì cốc thủy tinh bên trong và bên ngoài nóng lên và dãn nở đồng thời nên cốc không bị vỡ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021