Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rắng, ở Pháp tháng Một đang là mùa đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ.- trang 59 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C7: Trang 58 - sgk vật lí 6

Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rắng, ở Pháp tháng Một đang là mùa đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ.

Bài làm:

Vào mùa hạ nhiệt độ tăng lên làm cho thép nở ra nên tháp cao lên.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021