Giải vật lí 6: Bài tập 8 trang 88 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 8: trang 88 - sgk vật lí 6

Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu ?

Bài làm:

Nhiệt độ sôi của rượu là 80C nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nước là 100C, nên nếu dùng nhiệt kế rượu để đo hơi nước đang sôi, thì rượu trong nhiệt kế sẽ sôi, có thể làm vỡ nhiệt kế, gây nguy hiểm khi sử dụng

Ngược lại thủy ngân có nhiệt độ sôi cao (357C), cao hơn nhiệt độ sôi của nước nên có thể đo được nhiệt độ của hơi nước đang sôi

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021