Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu? trang 63 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C4: trang 63 - sgk vật lí 6

Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu?

Bài làm:

Do không khí trong bình khi đó lạnh đi nên thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều