Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng dưới.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 48 - SGK vật lí 6

Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng dưới.

Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chỉ của lực kế theo ba trường hợp ghi trong bảng 15.1.

Bài làm:

Đo trọng lượng của vật bằng lực kế được số liệu F1.

Làm ba thí nghiệm (như hình 15.4) ứng với 3 trường hợp

OO2 > OO1 : lực kế đo được có độ lớn F2

OO2 = OO1 : lực kế đo được có độ lớn F3

OO2 < OO1 : lực kế đo được có độ lớn F4

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021