Quan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 12 SGK lí 6)

Quan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó.

bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Bài làm:

Có 3 loại dụng cụ đo trên hình:

  • Cốc có GHĐ là 1 lít và ĐCNN là 0,5 lít.
  • Cốc có GHĐ là 0,5 lít và ĐCNN là 0,5 lít.
  • Can có GHĐ là 5 lít và ĐCNN là 0,2 lít.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều