Hãy quan sát hình 1.1 (SGK lí 6) và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng) ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 7 SGK lí 6)

Hãy quan sát hình 1.1 (SGK lí 6) và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng) ?

Bài làm:

Trong hình 1.1 ta thấy :

  • Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn);
  • Học sinh (HS) dùng thước kẻ;
  • Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều