Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (SGK) xem đâu là cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

  • 1 Đánh giá

Câu 11. (Trang 20 SGK lí 6)

Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (SGK) xem đâu là cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

Bài làm:

Hình 5.3: cân y tế.

Hình 5.4: cân tạ

Hình 5.5: cân đòn

Hình 5.6: cân đồng hồ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021