Giải bài 11 vật lí 6: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng

  • 1 Đánh giá

Khối lượng riêng, trọng lượng riêng được tính như thế nào ? Để hiểu rõ hơn về điều đó, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khối lượng riêng.

Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một dơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

trong đó: m là khối lượng (kg)

V là thể tích (m3)

Đơn vị khối lượng riêng là kilogam trên mét khối, kí hiệu kg/m3.

2. Trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:

trong đó: d là trọng lượng riêng (N/m3)

P là trọng lượng (N)

V là thể tích V (m3)

3. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 36 - SGK vật lí 6

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng riêng của 1 mét khối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiệc cột.

Để giúp các em chọn, người ta cho biết số liệu sau:

Khi đó chu vi và chiều cao của chiếc cột người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9 m3, Mặt khác ngưởi ta cũng đã cân và biết 1 dm3 sắt nguyên chất là 7,8 kg.

Em hãy xác dịnh khối lượng của chiếc cột.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 37 - SGK vật lí 6

Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 37 - SGK vật lí 6

Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công thức tính khối lượng riêng:

 Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 37 - SGK vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 38 - SGK vật lí 6

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 38 - SGK vật lí 6

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 38 - SGK vật lí 6

Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 11: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều