Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 38 - SGK vật lí 6

Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

Bài làm:

Khối lượng riêng được tính bằng công thức: D = m/V

trong đó m là khối lượng dung dịch muối => m = 0,05 + 0,5 = 0,55 (kg)

=>Khối lượng riêng của nước muối đó là: D = (0,55)/(0,5 : 1000) = 1100 (kg/m3)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021