Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 43 - SGK vật lí 6

Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

Bài làm:

Sử dụng ròng ròng trong vận chuyển vật liệu xây dựng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới.

Sử dụng mặt phẳng nghiêng để chuyển vật từ thấp lên cao.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021