Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ? sgk vật lí 6 trang 82

  • 1 Đánh giá

Trang 82 - sgk vật lí 6

Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ?

Bài làm:

Chỉ hơ nóng một đĩa để đối chiếu với đĩa còn lại để từ đó kết luận được tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021