Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá ? sgk vật lí 6 trang 82

  • 1 Đánh giá

Trang 82 - sgk vật lí 6

Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá ?

Bài làm:

Khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá vì lá chuối hay lá mía đều là các lá to và dài, có diện tích mặt thoáng lớn, vì vậy sự bay hơi trên các lá là nhiều, do đó phải phạt bớt lá để giảm diện tích mặt thoáng, từ đó hạn chế sự thoát hơi nước, giúp cây mau lớn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021