Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

Chọn từ và cụm từ điền vào chỗ trống:

a) Sử dụng hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động vừa được lợi về ......... của lực kéo, vừa được lợi về ......... của lực kéo

b) Bê tông có độ dãn nở ........ thép. Nhờ đó mà các trụ bê tông không bị nứt khi .......... ngoài trời thay đổi.

c) Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của nước đá đang tan là ........., của hơi nước đang sôi là ............

Bài làm:

a) Sử dụng hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động vừa được lợi về cường độ (hoặc độ lớn) của lực kéo, vừa được lợi về hướng của lực kéo.

b) Bê tông có độ dãn nở gần bằng thép. Nhờ đó mà các trụ bê tông không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi.

c) Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của nước đá đang tan là , của hơi nước đang sôi là .

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021