Giải vật lí 6: Bài tập 6 trang 84 sgk

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Bài tập 6: trang 84 - sgk vật lí 6

Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ.

Bài làm:

Hai ví dụ về hiện tượng ngưng tụ:

  • Mưa: Do những đám mây mang hơi nước gặp hơi lạnh ngưng tụ lại.
  • Sương mù: Hơi nước trong không khí gặp nhiệt độ thấp ngưng tụ lại
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021