Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niuton.

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 35 - SGK vật lí 6

Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niuton.

Bài làm:

Ta có công thức tính trọng lượng:

P = 10.m= 10.3,2 = 32 (tấn)

Đổi 32 tấn = 32000N

Vậy một xe tải có khối lượn 3,2 tấn sễ có trọng lượng 32000N

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021