Giải vật lí 6: Bài tập 1 trang 89 sgk

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập vận dụng

Bài tập 1: trang 89 - sgk vật lí 6

Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng ?

A. Rắn - khí - lỏng

B. Lỏng - rắn - khí

C. Rắn - lỏng - khí

D. Lỏng - khí - rắn.

Bài làm:

Vì chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Chọn đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021