Xem hình 3.4, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo ?

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 13 SGK lí 6)

Xem hình 3.4, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo ?

Bài làm:

Cách đặt mặt cho phép đọc đúng thể tích cần đo là cách b) Đặt mắt ngang mực thể tích chất lỏng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021