Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có ? sgk vật lí 6 trang 84

  • 1 Đánh giá

Trang 84 - sgk vật lí 6

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có ?

Bài làm:

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do không khí xung quanh cốc gặp nhiệt độ thấp do cốc tỏa ra nên bị ngưng tụ lại thành các giọt và đọng ở mặt ngoài cốc

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều