Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 24 SGK lí 6)

Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.

Bài làm:

Vật đang chuyển động thì bị dừng lại: quả bóng đang bay được người bắt lấy.

Vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động: quả bóng được người sút.

Vật chuyển động nhanh lên: tác dụng một lực đẩy vào quả bóng đang lăn.

Vật đang chuyển động hướng này, bỗng chuyển động sang hướng khác: quả bóng đang lăn thẳng, người sút quả bóng sang trái.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021