Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

Cho một hỗn hợp gồm Vàng, Thiếc, Bạc. Em hãy nêu phương pháp để tách riêng các kim loại đó.

Cho biết: Nhiệt độ nóng chảy của Vàng, Thiếc, Bạc lần lượt là:

Bài làm:

- Đun nóng hỗn hợp, khi đến thiếc bị nóng chảy, thu thiếc nguyên chất (ở thể lỏng).

- Tiếp tục đun nóng đến , bạc nóng chảy, thu được bạc nguyên chất (ở thể lỏng).

- Khối kim loại còn lại chính là vàng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021