Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

a) Nhiệt kế y tế dùng để làm gì?

b) Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới và trên $42^{0}C$?

Bài làm:

a) Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.

b) Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng đến $42^{0}C$.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021