Giải vật lí 6 câu 6 trang 7: Có 3 thước đo sau đây:

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 7 SGK lí 6)

Có 3 thước đo sau đây:

  • Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.
  • Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.
  • Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm

Hỏi nên dùng thước nào để đo.

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Bài làm:

a) Để đo được chiều rộng của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN là 1mm do ta có thể ước lượng được chiều rộng của cuốn sách Vật lí 6 khoảng 20cm

b) Để đo chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm do ta có thể ước lương được chiều dài của cuốn sách Vật lí 6 khoảng 20cm.

c) Để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm do ta có thể ước lượng được chiều dài của bàn học lớn, đo theo đơn vị mét.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều