Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 9 SGK lí 6)

Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ?

Bài làm:

Dựa vào kết quả em ước lượng và đo thực tế của các đồ vật bài trước từ đó so sánh 2 kết quả với nhau xem hơn kém nhau bao nhiêu.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021