Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 18 SGK lí 6)

Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?

Bài làm:

Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ khối lượng bột giặt có trong túi.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021