Hãy tự làm một bình chia độ: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy.

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 17 SGK lí 6)

Hãy tự làm một bình chia độ: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3 , 15 cm3 .... cho đến khi nước đầy bình chia độ.

Bài làm:

Để tự làm bình chia độ ta cần chuẩn bị những dụng cụ sau: băng dán giấy trắng, chai nhựa, bơm kim tiềm 5ml, bút, nước.

Cách làm: Dùng bơm kim tiêm lấy 5ml bơm vào chai nhựa, sau đó đánh dấu bằng băng dính trắng và ghi thể tích. Cứ như vậy đến khi đầy bình.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021