Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại?

Bài làm:

Trong hơi thở của người có hơi nước. Khi gặp mặt gương lạnh, hơi nước này ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ làm mờ gương. Sau một thời gian những giọt nước này lại bay hơi hết vào không khí và mặt gương lại sáng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021