Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn? trang 66 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C6: trang 66 - sgk vật lí 6

Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

Giải bài 21 lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt - sgk trang 65

Bài làm:

Gối đỡ ở hai đầu của một số cầu thép phái đặt trên các con lăn để giúp sự co dãn vì nhiệt dễ dàng (không thể gây ra lực lớn làm ảnh hưởng đến cầu).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021