Giải bài 21 vật lí 6: Nhiệt kế thang đo nhiệt độ

  • 1 Đánh giá

Dùng dụng cụ nào để đo thân nhiệt cơ thể người. Để trả lời câu hỏi trên, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 22: Nhiệt kế - Thang đo nhiệt độ. Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế

Nhiệt kế thường hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.

Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế,....

Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut, nhiệt kế của nước đang tan là, của hơi nước đang sôi là$100^{0}C$. Trong thang nhiệt độ Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là$32^{0}F$,của hơi nước đang sôi là$212^{0}F$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C1: trang 68 - sgk vật lí 6

Có 3 bình đựng nước a, b, c ; cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm.

a) Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón trỏ của bàn tay trái vào bình c ( H.22.1 ). Các ngón tay có cảm giác thế nào?

b) Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng ngày vào bình b (H.22.2). Các ngón tay có cảm giác thế nào? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì?

Giải bài 22 lý 6: Nhiệt kế - thang đo nhiệt độ - sgk trang 68

=> Xem hướng dẫn giải

C2: trang 68 - sgk vật lí 6

Cho biết, thí nghiệm vẽ ở hình 22.3 và hình 22.3 dùng để làm gì?

Giải bài 22 lý 6: Nhiệt kế - thang đo nhiệt độ - sgk trang 68

=> Xem hướng dẫn giải

C3: trang 69 - sgk vật lí 6

Hãy quan sát rồi so sánh các nhiệt kế vẽ ở hình 22.5 về GHĐ, ĐCNN, công dụng và điền vào bảng 22.1

=> Xem hướng dẫn giải

C4: trang 69 - sgk vật lí 6

Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì ? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

C5: trang 70 - sgk vật lí 6

Hãy tính xem 300C, 370C ứng với bao nhiêu 0F?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 21: Nhiệt kế thang đo nhiệt độ


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021